Kostel na Kostelci
Na kopci zvaném Kostelec stávala dříve velmi zajímavá a rázovitá stavba kostelíka sv. Vavřince. K této budově se vážou různé pověsti, mimo jiné o Černé kněžně, které jsou rozšířené v různých variantách po celém Těšínsku. O původu tohoto kostela nelze nic určitého povědět, neboť poslední protestantský duchovní Jakub Sandaly při svém nuceném odchodu v roce 1654 zničil všechny písemnosti tohoto kostela. Pravděpodobně byl kostel postaven v průběhu reformace. V roce 1908 byla chátrající stavba rozebrána a na jejím místě postavena dnešní kostelní podoba.


Po likvidaci původního farního kostela sv. Trojice se stává kostel sv. Vavřince farním kostelem. Je zde také přenesena část cenného barokního inventáře ze zatopeného kostela. Jsou to zejména kvalitní barokní malby sv. Trojice a ukřižování Krista a řada plastik z pol. 18. století. Z původního inventáře je nejpozoruhodnější votivní obraz sv. Vavřince z roku 1659.


Návrh na nové oltáře