Modlitba za pomocného biskupa
Bože, Dobrý Pastýři,
Svěřujeme Ti jmenování ostravsko-opavského pomocného biskupa
a prosíme: veď mysl Svatého otce i všech, kteří nesou za tuto volbu
odpovědnost. Dej nám takového pomocného biskupa, který se Ti líbí
a bude Tvým obětavým a věrným služebníkem. Prosíme o to skrze Krista,
našeho Pána. Amen.