Nové lavice v Duchovním centru
Nové dřevěné lavice už od začátku srpna slouží farníkům Římskokatolické farnosti i ostatním občanům Těrlicka. Kopírují čtvrtkruhový tvar sálu a doplnily tak moderní a funkční interiér kaple. Nové lavice pojmou až 40 sedících, čímž se značně navýšila kapacita sálu a byly financovány s pomocí dotace na základě výzvy vyhlášené v rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí z.s.Nové lavice v Duchovním centru