Sbírky
Sbírka na akumulační kamna

Je v plánu výměna starých a nevýkonných akumulačních kamen za nová.
Jedny akumulační kamna vyjdou na 15 500 Kč. V našem kostele máme celkem 4 akumulační kamna, je tedy potřeba vybrat 62 000 Kč.

Přispět můžete na bankovní účet farnosti nebo formou obálek s nápisem "Kamna", abychom věděli, kolik peněz se již přesně vybralo. Obálky můžete předat kostelníkům.

Bankovní účet farnosti: 1723224379/0800
Variablní symbol: 2018
Poznámka pro příjemnce: Kamna

Pán Bůh zaplať za dary.