Historie farnosti
Farnost v Těrlicku byla zřízena pravděpodobně již ve 14. století. Obec sice v seznamu svatopeterského halíře z roku 1447 nefiguruje, zachovala se však listina, která řeší stížnost těrlického faráře o odškodnění za ušlé desátky z let 1444 – 1446, kde je výslovně uvedeno, že farnost v Těrlicku již trvá od nepaměti. Kostel byl zbudován ze dřeva. V době reformace byl v rukou protestantů, kterým byl dne 24. 3. 1654 odebrán.

Z visitačních protokolů je patrno, že to byla stavba poměrně okázalá, a také lépe vybavena než většina ostatních kostelů na Těšínsku.

V letech 1769 – 1772 byl na jeho místě postaven krásný kostel zděný, zasvěcený Nejsvětější Trojici. Byl vystavěn v barokním stylu. Kapacita kostela pro 400 lidí svědčila o tom, že víra v Boha měla zde hluboko zapuštěné kořeny.

Interiér kostela - oltář Nejsvětější Trojice


Kostel sv. Trojice, vpravo farní budova


Po 190 letech své existence, 30. 5. 1962, byl kostel zdemolován odstřelem, aby uvolnil místo pro vodní nádrž na řece Stonávce.

Kostel těsně před demolicí


Kostel při demoliciNa kopci zvaném Kostelec stávala dříve velmi zajímavá a rázovitá stavba kostelíka sv. Vavřince. K této budově se vážou různé pověsti, mimo jiné o Černé kněžně, které jsou rozšířené v různých variantách po celém Těšínsku. O původu tohoto kostela nelze nic určitého povědět, neboť poslední protestantský duchovní Jakub Sandaly při svém nuceném odchodu v roce 1654 zničil všechny písemnosti tohoto kostela. Pravděpodobně byl kostel postaven v průběhu reformace. V roce 1908 byla chátrající stavba rozebrána a na jejím místě postavena dnešní kostelní podoba.

Po likvidaci původního farního kostela sv. Trojice se stává kostel sv. Vavřince farním kostelem. Je zde také přenesena část cenného barokního inventáře ze zatopeného kostela. Jsou to zejména kvalitní barokní malby sv. Trojice a ukřižování Krista a řada plastik z pol. 18. století. Z původního inventáře je nejpozoruhodnější votivní obraz sv. Vavřince z roku 1659.