Obraz Madony
V Muzeu Těšínska je veřejně přístupný unikátní pozdně gotický obraz Madony z Těrlicka, kterou se podařilo objevit při restaurování obrazu z 19. století z farnosti Těrlicko. Obraz je jako součást stálé expozice v rekonstruované budově na ulici Hlavní 115/15 v Českém Těšíně. Muzeum je otevřeno od úterý do neděle od 9 do 17 hodin viz. www.muzeumct.cz

Vzácnou malbu odhalila restaurátorka Romana Balcarová při obnově votivního obrazu Panny Marie ustavičné pomoci z kostela sv. Vavřince v Těrlicku Kostelci. Gotická malba pod novějšími přemalbami byla objevena sondami a potvrzena rentgenovým průzkumem. Pod barokními textiliemi, papírovými a kovovými doplňky a pod vrstvou zlacení byla dochována souvislá vrstva vysoce kvalitní pozdně gotické malby, která tvořila podložku pro barokní, v 19. století přemalovaný, obraz Panny Marie.

Na záchraně obou vzácných památek se podílela společně s restaurátorkou Lenkou Helfertovou. Díky jejich umění a dalším odborníkům tak byly zachovány oba dva obrazy. Novější se vrátil do původního rámu a visí opět v kostele sv. Vavřince v Těrlicku. Malba je ve speciálním prezentačním rámu, jehož autorem je brněnský architekt Ing. arch. Marek Štěpán. Myšlenou architekta je symbolika, kdy prezentační rám přejímá barevnost obrazu a plyne dál do prostoru, stejně jako Madona vyzařuje svou lásku. Obraz je navíc na obvodu podsvícený. Financování restaurování obou obrazů hradilo Ministerstvo kultury.

Vzácnou památku je možné vystavovat jen za zvýšených bezpečnostních opatření, proto ji nemůžeme vystavit v naší farnosti.Obraz Madony